Nakon provedene postupka  obrade podataka, a po preporuci Središnjag ureda za šport, objavljujemo konačnu rang listu:

KONAČNA RANG LISTA