Politika privatnosti

Politika privatnosti

Pravila zaštite podataka i privatnosti

Hrvatski savez umjetničkog plivanja poštuje privatnost i štiti osobne podatke svojih korisnika, poslovnih partnera ili drugih osoba s kojima ostvaruje poslovnu suradnju, a čije osobne podatke prikuplja i obrađuje u svom svakodnevnom poslovanju. Pravila zaštite podataka i privatnosti su temeljni dokument koji opisuje svrhu i ciljeve prikupljanja, obrade i upravljanja osobnim podacima, kao i osiguravanje adekvatne razine zaštite podataka (u daljnjem tekstu: ‘Pravila’). U cilju osiguranja poštene i transparentne obrade, Hrvatski savez umjetničkog plivanja vam pruža jasne informacije o obradi i zaštiti osobnih podataka koje prikuplja i obrađuje te omogućava jednostavan nadzor i upravljanje nad osobnim podacima i privolama. Pravila su formirana u skladu s važećim propisima, Uredba (EU) 2016/679 europskog parlamenta i vijeća – Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18). Hrvatski savez umjetničkog plivanja je imenovao službenika za zaštitu podataka kojeg možete kontaktirati na e-mail adresu crosynchro@gmail.com ili poštom na adresu Hrvatski savez umjetničkog plivanja Kuzminečka ulica 51, 10 000 Zagreb.

PODACI KOJE PRIKUPLJAMO

1.1. Tijekom posjete našim web stranicama Možete posjetiti našu web stranicu i trgovinu bez pružanja informacija o sebi. U tom ćemo slučaju prikupiti tehničke podatke o pristupu koje će vaš preglednik automatski prenijeti našem poslužitelju (serveru) prilikom pregledavanja naših web stranica. Pristupni podaci uključuju sljedeće informacije: – vrijeme i datum pristupa – adresa web stranice kojoj ste pristupili i kojoj pristupate – sadržaj zahtjeva (adrese i nazivi traženih datoteka) – informacije o korištenom pregledniku i operativnom sustavu (verzije, postavke jezika) – online identifikacijski podaci (npr. IP adresa, identifikacija uređaja, ID-ovi sesija) – poruke o pogreškama, gdje je to primjenjivo (ako se traženi sadržaj ne može prikazati) – posljednja posjećena stranica na kojoj ste putem poveznice preusmjereni na našu stranicu Prilikom posjete našoj web stranici, vaši će pristupni podaci biti automatski pohranjeni u log datotekama (dnevniku) našeg poslužitelja (servera) i naknadno anonimizirani skraćivanjem ili brisanjem vaše IP adrese. Nakon tog postupka više neće biti moguće donijeti zaključke o vašoj osobi na temelju log datoteka dnevnika poslužitelja. 1.2. Pravila o kolačićima (‘cookies’) Web stranice Hrvatskog saveza umjetničkog plivanja koristi kolačiće (‘cookies’) s ciljem poboljšavanja vašeg korisničkog iskustva. Kolačić je standardizirana tekstualna datoteka koju vaš web preglednik čuva na vašem računalu u vremenskom razdoblju koje je odredio pružatelj kolačića. Kolačići omogućavaju lokalno pohranjivanje informacija kao što su postavke jezika, sadržaj košarice za kupnju i privremene identifikacijske značajke koje se mogu pozvati tijekom sljedećih posjeta web lokaciji kako bi se ponovno postavile odgovarajuće postavke koje je korisnik odabrao prilikom prethodnog posjeta. Ove informacije mogu biti spremljene jedino ako vi to kao korisnik omogućite. Možete pregledati i izbrisati kolačiće koji se koriste u sigurnosnim postavkama vašeg preglednika. Postavke preglednika možete konfigurirati u skladu s vašim željama i, na primjer, odbiti prihvatiti kolačiće trećih strana ili bilo koje kolačiće. 1.4. Kada nas kontaktirate Prikupit ćemo komunikacijske podatke koje popunjavate kada nas kontaktirate putem obrasca za kontakt na našoj web stranici, putem e-maila, telefona ili na drugi način. Ovisno o kanalu koji upotrebljavate, to može obuhvaćati npr. podatke za kontakt (npr. e-mail adresu ili telefonski broj) i sadržaj vaše poruke. Telefonski razgovori s službom Hrvatskog saveza umjetničkog plivanja za korisnike se ne snimaju, kao niti bilo koji drugi razgovori upućeni na telefonske brojeve Hrvatskog saveza umjetničkog plivanja 2.1. Posjeti web stranicama Prilikom posjeta i pregledavanja web stranice obradit ćemo pristupne podatke, datoteke zapisnika poslužitelja i kolačiće koji se prikupljaju u ovom kontekstu kako bismo vam učinili dostupnom našu web stranicu, njene sadržaje i funkcionalnosti koje koristite, te osigurali stabilnost i sigurnost našeg informatičkog sustava i baza podataka. Pravni okvir za zakonitost obrade podataka prilikom posjeta web stranicama i trgovini je Uredba (EU) 2016/679 europskog parlamenta i vijeća – Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR, članak 6., stavak 1, alineja f – obrada nužna za potrebe legitimnih interesa – tehnička dostupnost web stranice.

WEB ANALIZA

3.1. Google Analytics Naša web stranica koristi funkciju web analize “Google Analytics” koju pruža Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (‘Google’). Google Analytics upotrebljava kolačiće valjane u trajanju od 14 mjeseci kako bi prikupio vaše pristupne podatke prilikom posjete našoj web stranici. Google kombinira pristupne podatke za ovu svrhu u pseudonimne korisničke profile i prenosi ih na Google poslužitelj koji se nalazi u SAD-u nakon prvog anonimiziranja vaše IP adrese. Stoga ne možemo utvrditi koji su korisnički profili povezani s određenim korisnikom. To znači da ne možemo niti utvrditi niti odrediti način na koji koristite našu web stranicu na temelju podataka prikupljenih od strane Googlea. Osim toga, Google koristi zaštitu privatnosti za područje EU-US Privacy Shield (LINK: https://www.privacyshield.gov/) u slučaju da se osobni podaci šalju u SAD u iznimnim slučajevima. Google stoga jamči europske principe privatnosti podataka tijekom obrade podataka u SAD-u. Google će upotrijebiti podatke prikupljene kolačićima u naše ime kako bismo mogli analizirati upotrebu naše web stranice i web trgovine i formirati izvješća o aktivnostima i korištenju naše web stranice. Više informacija potražite u Pravilima o privatnosti usluge Google Analytics. (LINK: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en) U bilo kojem trenutku možete se isključiti iz web analize Google-a pomoću jedne od sljedećih opcija: – možete podesiti svoj preglednik da blokira kolačiće Google Analyticsa – postavke Google oglasa možete prilagoditi u Google-u – možete instalirati dodatak za isključivanje usluge Google Analytics LINK: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/) Pravni okvir za zakonitost obrade ove vrste podataka je Uredba (EU) 2016/679 europskog parlamenta i vijeća – Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR, članak 6., stavak 1, alineja f – obrada nužna za potrebe legitimnih interesa – analiza načina na koji korisnici koriste web stranicu.

SLUČAJEVI U KOJIMA ĆEMO DIJELITI OSOBNE PODATKE

U osnovi, podijelit ćemo vaše podatke samo ako: – ste na to izričito pristali u skladu s člankom 6. stavak 1. alineja a, Uredba (EU) 2016/679 europskog parlamenta i vijeća – Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR – dijeljenje je nužno prema članku 6. stavak 1. alineja f kako bi se utvrdila, izvršavala ili branila pravna potraživanja, a nema razloga pretpostaviti da imate prevladavajući legitiman interes da se vaši podaci ne dijele – dijeljenje je neophodno za poštivanje zakonske obveze iz članka 6. stavak 1, alineje c ili e, Opća uredba o zaštiti podataka GDPR, osobito ako smo dužni pružiti informacije javnom tijelu – dijeljenje je dopušteno zakonom i nužno po članku 6. stavak 1, alineja b Opća uredba o zaštiti podataka, GDPR radi izvršavanja ugovora s vama ili poduzimanja radnji prema vašem zahtjevu prije sklapanja ugovora. Neke ovdje opisane obrade podataka mogu obavljati vanjski pružatelji usluga koji djeluju u naše ime. Davatelji usluga navedeni u ovom dokumentu mogu uključivati, računalne centre koji pohranjuju i održavaju naše web stranice i baze podataka, pružatelje IT usluga koji održavaju naše poslovne sustave, kao i konzultantske tvrtke. Ako i u mjeri u kojoj dijelimo podatke s našim pružateljima usluga, ti se podaci mogu koristiti samo za svrhu izvršavanja njihovih usluga. Obrada vaših podataka od strane ugovornih pružatelja usluga će se odvijati u okviru obrade i izvršenja vaše narudžbe u skladu s člankom 28. Uredbe (EU) 2016/679 europskog parlamenta i vijeća – Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR. Ugovorni pružatelji usluga su pažljivo odabrani poslovni partneri. Ugovorno su vezani našim uputama, provode odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere za zaštitu prava nositelja podataka i podliježu redovitim nadzorima koje provodimo.

KOLIKO DUGO ĆE BITI POHRANJENI VAŠI PODACI

Osim ako ovdje nije drukčije navedeno, vaši će se podaci pohraniti samo onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjavanje naših ugovornih ili zakonskih obveza ili svrhe za koje su podaci izvorno prikupljeni ili dok god imamo legitiman interes za pohranjivanje takvih podataka. U svim ostalim slučajevima vaši osobni podaci bit će izbrisani, osim podataka koje moramo zadržati u skladu s zakonskim razdobljima čuvanja. Međutim, u takvim ćemo slučajevima ograničiti obradu podataka, tj. vaši će se podaci upotrebljavati samo u skladu s zakonskim obvezama. Čak i ako podaci nisu podložni zakonskim obvezama zadržavanja, možemo se suzdržati od brisanja vaših podataka u slučajevima dopuštenim zakonom i umjesto toga ograničiti njihovu obradu. To se može primijeniti posebno u onim slučajevima u kojima se ti podaci mogu tražiti za daljnju obradu ugovora ili za ostvarivanje prava ili u svrhu pravne obrane. Trajanje ograničenja obrade ovisit će o zakonskim rokovima ograničenja.

VAŠE PRAVO NA ZAŠTITU PODATAKA

Možete se obratiti našem službeniku za zaštitu podataka u bilo koje vrijeme kako biste izvršili svoje zakonsko pravo zaštite podataka opisane u nastavku (kontakti gore u uvodnom tekstu). Uvijek imate pravo dobiti informacije o našoj obradi vaših osobnih podataka. Prilikom pružanja takvih informacija objasnit ćemo proces obrade podataka i pružiti vam pregled vaših osobnih podataka koje pohranjujemo. Ako je bilo koji od podataka koje smo pohranili netočan ili više nije aktualan, imate pravo tražiti ispravak podataka. Također možete zatražiti brisanje podataka. Ako brisanje nije moguće u izuzetnim slučajevima zbog drugih zakonskih odredbi, podaci će biti blokirani tako da budu dostupni samo za navedenu zakonsku namjenu. Također možete ograničiti obradu podataka, npr. ako smatrate da podaci koje pohranjujemo nisu točni. Imate pravo na prijenos podataka, tj. na vaš zahtjev ćemo vam dostaviti digitalnu kopiju osobnih podataka koje ste nam dali. Također imate pravo podnijeti žalbu nadzornom tijelu za zaštitu podataka. Nadležno nadzorno tijelo je Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, 10000 Zagreb, e-mail: azop@azop.hr.

PRAVO POVLAČENJA SUGLASNOSTI I PRAVO PRIGOVORA

Ako želite ostvariti svoje pravo povlačenja ili prigovora u nastavku, pošaljite obavijest Službeniku za zaštitu podataka na kontakt podatke navedene u uvodnom dijelu teksta. 7.1. Povlačenje suglasnosti (privole) Članak 7. stavak 3. Opće uredbe o zaštiti podataka GDPR (EU) 2016/679 vam daje pravo na povlačenje bilo kakve suglasnosti (privole) koju ste prethodno dali. To znači da u budućnosti više nećemo nastaviti obradu podataka koja se temeljila na vašem pristanku. Povlačenje vašeg pristanka neće utjecati na zakonitost obrade temeljem pristanka prije njegovog povlačenja. 7.2. Prigovor na obradu vaših podataka Ako obrađujemo vaše podatke na temelju legitimnih interesa sukladno članku 6. stavku 1, alineja f Opće uredbe o zaštiti podataka GDPR (EU) 2016/679, imate pravo na temelju članka 21. uložiti prigovor na način obrade vaših podataka ako za to postoje razlozi koji proizlaze iz specifičnosti vaše situacije ili ako je prigovor usmjeren protiv direktnog oglašavanja.

SIGURNOST PODATAKA

Koristimo sve odgovarajuće tehničke mjere kako bismo osigurali sigurnost podataka, a posebice kako bismo zaštitili vaše podatke od rizika tijekom prijenosa podataka, kao i od neovlaštenog pristupa trećih strana. Ove će se mjere s vremena na vrijeme prilagoditi u skladu s najnovijim dostignućima. Kako bismo osigurali osobne podatke koje unosite na našoj web stranici koristimo sigurnosni transportni protokol (SSL) koji šifrira vaše podatke tijekom prijenosa.

IZMJENE PRAVILA ZAŠTITE PODATAKA I PRIVATNOSTI (GDPR)

Pravila zaštite podataka i privatnosti ažurirati ćemo povremeno, prilikom prilagodbe novim verzijama web stranice i web trgovine ili prilikom promjena u zakonskoj regulativi. Materijalne promjene biti će dokumentirane u ovom dokumentu, te ćemo ukoliko je potrebno, osigurati privolu naših korisnika.   Datum zadnje izmjene: 09.04.2021. godine