Hrvatski savez sinkroniziranog plivanja prema kriterijima športske uspješnosti izradio je konačnu rang-listu kandidata koji upisuju razredne odjele za športaše u školskoj godini 2020./2021.

KONAČNA RANG – LISTA 2020-2021