Dana 23. studenog 2019. godine na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu održan je 11. Nacionalni seminar za suce i trenere sinkroniziranog plivanja, u organizaciji Hrvatskog saveza sinkroniziranog plivanja, Zbora sudaca HSSP i Tehničke komisije HSSP-a. Na seminaru je sudjelovao 21 sudac i trener sinkroniziranog plivanja, a predavač je bila gđa. Valeria Petrachina, trenerica iz stručnog tima reprezentacije i iz KSP Primorje Aqua Maris, koja je i sutkinja 1. državnog razreda. Gđa. Petrachina je na seminaru prezentirala novosti sa LEN klinike za suce i trenere, koja je održana početkom listopada ove godine u Finskoj. Predavanje je obuhvatilo suđenje highlight rutina, način određivanja težine akrobatskih elemenata i ostalih elemenata koreografije, suđenje umjetničkog dojma, izazove vezane za trening muških natjecatelja i njihovo uključivanje u većem broju u sinkronizirano plivanje te pregled rada LEN organizacije u 2019. godini.