Tehnička komisija

Temeljem članka 40. stavka 1. točke 14. te članka 48. stavak 2. Statuta HSSP, Izvršni odbor je na svojoj drugoj sjednici imenovao članove Tehničke komisije kako slijedi (abecednim redom):

 

Ćaćić Petra Izbornica petra_cacic@yahoo.com 091 593 9836
Dodigović Lucija kont.-sud. lucijadodigovic@yahoo.com 091 751 8158
Đudarić Marija sjja.-sud. marija_dudaric@yahoo.com 091 724 5007
Goreta Ivana dal.-tre. ivana.gor10@gmail.com 
 Marinelli Monica sjja.-tre. monica_marinelli@hotmail.com 091 610 6010
Perić Mia dal.-sud. miaper@kifst.hr 
Smetko-Martinov Tamara kont.-tre. tsmetko@hotmail.com 091 425 7700
Šiletić Tihana gl. instuk. tihana.siletic@zg.htnet.hr 098 525 170

 

Sukladno članku 48. Tehnička komisija se poglavito bavi pripremanjem kalendara natjecanja, propozicija za natjecanje te sustava natjecanja i Pravilnika o natjecanju sinkroniziranog plivanja, kao i pripremom i organizacijom stručnih skupova, tečajeva i slično.

Djelokrug rada Tehničke komisije određen je Poslovnikom o radu Tehničke komisije, kojeg predlaže TK a usvaja IO.

U drugoj koloni nalaze se skraćenice koje kazuju regiju odnosno struku kojoj pojedina članica TK pripada: kont = kontinentalna, sjja = sjevernojadranska, dal = dalmatinska, sud = sudac, tre = trener.