Stegovna komisija

Odlukom Izvanredne izborne skupštine Hrvatskog saveza sinkroniziranog plivanja, za članove Stegovne komisije Saveza izabrani su:

 

Marija Juršić marijajursic@hotmail.com 097 794 4441
Maja Kukec kukec.maja@gmail.com   095 904 6719
 Ivana Lukač ivana.lukac74@gmail.com  091 443 3244
Lana Marković lana139@hotmail.com  091 339 9319
Aleksandra Saršon-Pezelj aleksandrasarson@yahoo.com  091 517 2850