Statut

Hrvatski savez sinkroniziranog plivanja je nacionalni sportski savez koji potiče i promiče sport sinkroniziranog plivanja u Republici Hrvatskoj, usklađuje aktivnosti svojih članica, organizira i provodi sustav natjecanja sinkroniziranog plivanja u Republici Hrvatskoj, uređuje pitanja koja se tiču registracije sportaša, statusa sportaša i drugih sportskih djelatnika, te stegovne odgovornosti sportaša i sportskih djelatnika u sinkroniziranom plivanju, skrbi o unapređenju stručnog rada i osposobljavanju stručnih djelatnika, te unapređuje postignuća sinkroniziranog plivanja i skrbi o vrhunskim sportašima.

 

 

Statut HSSP-a, PDF