Nadzorni odbor

Odlukom Izvanredne izborne skupštine Hrvatskog saveza sinkroniziranog plivanja, za članove Nadzornog odbora Saveza izabrani su:

 

Andrea Ilić andreailic@gmail.com 099 836 5594
Zoran Jukica zoran.jukica@ri.t-com.hr 098 257 852
Marina Rajković-Marinović marina.rajkovic@mail.inet.hr 098 386 590