NATJEČAJ za Izbornika/cu nacionalnih ekipa sinkroniziranog plivanja za olimpijski ciklus 2016-2020

Zagreb, 19.11. 2019.

Temeljem odluke Izvršnog odbora HSSP-a od 18.11.2019. godine, a sukladno članku 35.1. Statuta HSSP raspisuje se

N A T J E Č A J

za  Izbornika/cu nacionalnih ekipa sinkroniziranog plivanja za olimpijski ciklus  2016-2020

 

Kandidat/kinja za izbornika/cu mora ispunjavati sljedeće uvjete:

  1. Mora biti osposobljen/a za obavljanje stručnih poslova trenera sukladno članku 9. Zakona o športu (Narodne novine, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16 i 98/19)
  2. Mora imati stručno trenersko iskustvo u sinkroniziranom plivanju
  3. Ne smije imati zapreke vezane uz pravomoćne osude, vođenje kaznenog postupka ili biti pravomoćno kažnjena za prekršaje u sportu sukladno članku 13. Zakona o športu (Narodne novine, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16 i 98/19)

 

Uz prijavu za natječaj kandidat/kinja treba priložiti:

  1. Životopis sa sportskim, stručnim i obrazovnim kvalifikacijama
  2. Potvrdu ili diplomu o stručnoj osposobljenosti za obavljanje stručnih poslova u sportu
  3. Potvrdu ili ugovor o obavljanju poslova ovjeren od športske organizacije gdje je obavljala stručne poslove u sportu uz naznaku vrste i trajanja istih
  4. Potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci)
  5. Plan i program rada reprezentacije s ciljevima za preostali dio olimpijskog ciklusa

 

Prijave sa traženom dokumentacijom  i dokazima o ispunjavanju uvjeta Natječaja dostaviti u zatvorenoj kuverti s naznakom za „Natječaj“, osobno u Ured HSSP ili na adresu Trg Krešimira Ćosića 11, 10000 Zagreb.

 

Rok prijave je 15 dana od dana objave Natječaja, zaključno sa 4.12.2019. do 16:00 sati.

Objava: Web stranica HSSP, elektronske adrese Udruženih članica

 

 

Predsjednica Issa Bulaja

 

Preuzmi dokument